Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

7.3. Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)

Antal ledamöter i särskilda utskottet för terrorismfrågor (2017/2833(RSO))

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

ANTAL LEDAMÖTER I SÄRSKILDA UTSKOTTET FÖR TERRORISMFRÅGOR

Förklarades godkänt (bilaga 2 i protokollet av den 12.9.2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy