Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2244(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0199/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0199/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.7
CRE 12/09/2017 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0322

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

7.7. Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου [2016/2244(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Dennis de Jong (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0322)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου