Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000058/2017 (B8-0324/2017)

Συζήτηση :

PV 06/07/2017 - 7
CRE 06/07/2017 - 7

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

7.13. Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000058/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 7 Ιουλίου 2017 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2017).

Πρόταση ψηφίσματος B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)328)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου