Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.2. Предложение за решение в съответствие с член 120 от Правилника за дейността на ЕП, с което се предлага назначаване на Симон Бусутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.3. Поименен състав на специалната комисия относно тероризма (гласуване)

7.4. Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.5. Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.6. Изпълнение на Директивата за медиацията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.7. Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.8. Космическа стратегия за Европа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.9. Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.10. Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари ***I (гласуване)

7.11. Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I (гласуване)

7.12. Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I (гласуване)

7.13. Китолов в Норвегия (гласуване)

7.14. Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (гласуване)

7.15. Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност