Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 12. rujna 2017. - Strasbourg

7. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet [2017/2063(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0317)


7.2. Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije, koji je u skladu s člankom 120. Poslovnika podnio Pavel Svoboda, u ime Odbora JURI, kojom se predlaže imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 12.9.2017.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0318)


7.3. Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma (glasovanje)

Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma (2017/2833(RSO))

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

POIMENIČNI SASTAV POSEBNOG ODBORA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA

Proglašen odobrenim (prilog 2 zapisnika od 12.9.2017.)


7.4. Sporazum između EU-a i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0319)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.5. Sporazum između EU-a i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0320)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


7.6. Provedba Direktive o mirenju (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima („Direktiva o mirenju”) [2016/2066(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0321)


7.7. Funkcioniranje franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o funkcioniranju franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru [2016/2244(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Dennis de Jong (izvjestitelj) dao je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0322)


7.8. Svemirska strategija za Europu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Svemirskoj strategiji za Europu [2016/2325(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)323)


7.9. Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o daljnjem akademskom obrazovanju i obrazovanju na daljinu kao dijelu europske strategije cjeloživotnog učenja [2016/2142(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)324)


7.10. Stavljanje izvan snage zastarjelih uredbi o sektoru prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima i sektoru cestovnog prijevoza tereta ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001 [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)325)


7.11. Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)326)


7.12. Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)327)


7.13. Lov na kitove u Norveškoj (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000058/2017) koje su postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi u ime Odbora ENVI, Komisiji: Lov na kitove u Norveškoj (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

Rasprava je održana 7 srpnja 2017 (točka 7 zapisnika od 6.7.2017.).

Prijedlog rezolucije objavljen je 12. rujna 2017 (točka 2 zapisnika od 12.9.2017.).

Prijedlog rezolucije B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)328)


7.14. Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (glasovanje)

Privremeno izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, od strane Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)329)

Govorili su:

Prije glasovanja, Steven Woolfe o stavku 4.


7.15. Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (glasovanje)

Izvješće o utjecaju međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance [2016/2301(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)330)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti