Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 12., Kedd - Strasbourg

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2017/2063(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0317)


7.2. Simon Busutti kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 120. cikkének megfelelően Pavel Svoboda által a JURI bizottság nevében benyújtva, Simon Busuttilnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke alapján létrehozott bizottságba történő kinevezésére irányuló javaslatról (2017/2132(INS)) (B8-0503/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)
(titkos szavazás)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2017.9.12-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2017)0318)


7.3. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (szavazás)

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (2017/2833(RSO))

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TERRORIZMUSSAL FOGLALKOZÓ KÜLÖNBIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ÖSSZETÉTELE

Jóváhagyottnak nyilvánítva (2017.9.12-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )


7.4. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Izland közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Borrelli (A8-0254/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0319)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.5. A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és Izland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Borrelli (A8-0256/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0320)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.6. A közvetítési irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (közvetítési irányelv) végrehajtásáról [2016/2066(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0321)


7.7. A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a franchise működéséről a kiskereskedelmi ágazatban [2016/2244(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Dennis de Jong (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0322)


7.8. Európai űrstratégia (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai űrstratégiáról [2016/2325(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)323)


7.9. Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyetemi továbbképzésről és távképzésről az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként [2016/2142(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Milan Zver (A8-0252/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)324)


7.10. A belvízi hajózási és a közúti árufuvarozási ágazattal kapcsolatos elavult rendeletek hatályon kívül helyezése ***I (szavazás)

Jelentés az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Karima Delli (A8-0228/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)325)


7.11. Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I (szavazás)

Jelentés az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)326)


7.12. A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0052 - C8-0035/2016 - 2016/0030(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)327)


7.13. Bálnavadászat Norvégiában (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000058/2017) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor és Eleonora Evi.az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Bálnavadászat Norvégiában (2017/2712(RSP)) (B8-0324/2017)

A vita időpontja: 2017. július 7. (2017.7.6-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2017. szeptember 12 (2017.9.12-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

Állásfoglalási indítvány B8-0499/2017 (2017/2712(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)328)


7.14. Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (szavazás)

Időközi jelentés az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról [COM(2016)0109 - 2016/0062(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)329)

Felszólalások

A szavazás előtt Steven Woolfe a (4) bekezdésről.


7.15. A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (szavazás)

Jelentés a nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák globális értékláncokra gyakorolt hatásáról [2016/2301(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0269/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)330)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat