Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák a Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Momchil Nekov

zpráva Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Diane Dodds

zpráva Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Lov velryb v Norsku (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James a Jiří Pospíšil

průběžná zpráva Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds a Eleonora Forenza

zpráva Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias a Seán Kelly.

Právní upozornění - Ochrana soukromí