Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák og Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betænkning: Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Momchil Nekov

Betænkning: Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák og Diane Dodds

Betænkning: Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly og Stanislav Polčák

Hvalfangst i Norge (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James og Jiří Pospíšil

Interimsbetænkning: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds og Eleonora Forenza

Betænkning: Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias og Seán Kelly.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik