Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg

8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mietintö Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Momchil Nekov

Mietintö Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Diane Dodds

Mietintö Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Norjan valaanpyynti (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James ja Jiří Pospíšil

Väliaikainen mietintö Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds ja Eleonora Forenza

Mietintö Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias ja Seán Kelly.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö