Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras

8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Constanze Krehl - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák ir Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pranešimas: Milan Zver - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Momchil Nekov

Pranešimas: Carlos Zorrinho - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák ir Diane Dodds

Pranešimas: Jerzy Buzek - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Banginių medžioklė Norvegijoje (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James ir Jiří Pospíšil

Preliminarus pranešimas: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ir Anna Maria Corazza Bildt - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds ir Eleonora Forenza

Pranešimas: Maria Arena - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias ir Seán Kelly.

Teisinė informacija - Privatumo politika