Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra

8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Constanze Krehl ziņojums - A8-0250/2017
Diane James, Stanislav Polčák un Bogdan Andrzej Zdrojewski

Milan Zver ziņojums - A8-0252/2017
Diane James, Ilhan Kyuchyuk, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Momchil Nekov

Carlos Zorrinho ziņojums - A8-0181/2017
Notis Marias, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Stanislav Polčák un Diane Dodds

Jerzy Buzek ziņojums - A8-0310/2016
Eleonora Forenza, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Vaļu medības Norvēģijā (2017/2712 (RSP)) - B8-0499/2017
José Inácio Faria, Notis Marias, Diane James un Jiří Pospíšil

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy un Anna Maria Corazza Bildt starpposma ziņojums - A8-0266/2017
Urszula Krupa, Tania González Peñas, Krisztina Morvai, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke, Diane Dodds un Eleonora Forenza

Maria Arena ziņojums - A8-0269/2017
Jude Kirton-Darling, Momchil Nekov, Notis Marias un Seán Kelly

Juridisks paziņojums - Privātuma politika