Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.55 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy