Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

11. Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (debatt)
CRE

Uttalande av rådet: Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till unionens allmänna budget – budgetåret 2018 (2017/2720(RSP))

Märt Kivine (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan (föredragande) och Richard Ashworth (föredragande).

Talare: Märt Kivine.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy