Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2029(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0264/2017

Внесени текстове :

A8-0264/2017

Разисквания :

PV 12/09/2017 - 12
CRE 12/09/2017 - 12

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0344

Протокол
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург

12. Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
CRE

Доклад относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2017/2029(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero представи доклада.

Изказа се Matti Maasikas (действащ председател на Съвета), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Javier Nart, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, и Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Michael Gahler и Tonino Picula.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ulrike Lunacek, Ana Gomes, Christofer Fjellner, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bodil Valero, Soraya Post, Gilles Pargneaux и Sergio Gaetano Cofferati.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward и Nicola Caputo.

Изказаха се: Matti Maasikas и Bodil Valero.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.14 от протокола от 13.9.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност