Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2029(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0264/2017

Ingivna texter :

A8-0264/2017

Debatter :

PV 12/09/2017 - 12
CRE 12/09/2017 - 12

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0344

Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

12. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
CRE

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2017/2029(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0264/2017)

Bodil Valero redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato; Javier Nart för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, och Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Michael Gahler och Tonino Picula.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Ruža Tomašić, Miguel Urbán Crespo, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Michèle Alliot-Marie, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Lunacek; Ana Gomes, Christofer Fjellner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bodil Valero; Soraya Post, Gilles Pargneaux och Sergio Gaetano Cofferati.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Arne Lietz, Kateřina Konečná, Eleftherios Synadinos, Jean-Paul Denanot, Krisztina Morvai, Julie Ward och Nicola Caputo.

Talare: Matti Maasikas och Bodil Valero.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.14 i protokollet av den 13.9.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy