Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg

13. Situația din Coreea de Nord (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Coreea de Nord (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: David McAllister, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala și Neena Gill, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios și Csaba Sógor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nirj Deva.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate