Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg

13. Situácia v Severnej Kórei (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Severnej Kórei (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Nirj Deva v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala a Neena Gill, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios a Csaba Sógor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nirj Deva.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia