Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. september 2017 - Strasbourg

13. Razmere v Severni Koreji (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Severni Koreji (2017/2826(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Nirj Deva v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, James Carver, Janice Atkinson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andi Cristea, Monica Macovei, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Boris Zala in Neena Gill, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Georgios Epitideios in Csaba Sógor, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nirj Deva.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov