Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk

14. Nedávný vývoj v oblasti migrace (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nedávný vývoj v oblasti migrace (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Gianni Pittella za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri a Patrizia Toia.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai a Konstantinos Papadakis.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí