Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg

14. Den aktuelle udvikling på migrationsområdet (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den aktuelle udvikling på migrationsområdet (2017/2827(RSP)

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Elena Valenciano, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Malin Björk, Barbara Lochbihler, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Tanja Fajon, Notis Marias, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Carlos Coelho, Knut Fleckenstein, Zdzisław Krasnodębski, Salvatore Domenico Pogliese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Andrea Cozzolino, Angel Dzhambazki, Jeroen Lenaers, Josef Weidenholzer, Heinz K. Becker, Ana Gomes, Alessandra Mussolini, Nikos Androulakis, Emil Radev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Milan Zver, Kati Piri og Patrizia Toia.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Georgios Epitideios, Caterina Chinnici, Krisztina Morvai og Konstantinos Papadakis.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik