Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 september 2017 - Straatsburg

15. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P8_TA-PROV(2017)0311(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 12 van de notulen van 11.9.2017).

Aangezien er uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking geen verzoek is gekomen van een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, om de rectificatie in stemming te brengen, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid