Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg

15. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P8_TA-PROV(2017)0311(COR01)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 12 i protokollet av den 11.9.2017).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning ansågs den ha godkänts.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy