Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk

16. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněla, že dne 11. září 2017 bylo oznámeno doporučení výboru PECH nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) (bod 13 zápisu ze dne 11.9.2017).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na zítřejším denním zasedání, tj. 13. září 2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí