Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg

16. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja tuletas meelde, et PECH-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 12. juuni 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 otsese eelarve täitmise alla kuuluvate rahaliste vahendite jaotamise osas integreeritud merenduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide vahel (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) tehti teatavaks 11. septembril 2017 (11.9.2017 protokollipunkt 13).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse järgmisel päeval, 13. septembril 2017 istungil vastu võetud tekstide hulgas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika