Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg

16. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a reamintit că Recomandarea Comisiei PECH de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 12 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului (C(2017)03881 - 2017/2743(DEA)) (B8-0496/2017) a fost anunțată la 11 septembrie 2017 (punctul 13 al PV din 11.9.2017).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința de mâine, 13 septembrie 2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate