Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 12., Kedd - Strasbourg

17. Törökország–EU-kapcsolat (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Törökország–EU-kapcsolat (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker és Costas Mavrides.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Johannes Hahn.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat