Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg

17. Relația Turcia-UE (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Relația Turcia-UE (2017/2840(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, David McAllister, Victor Boştinaru, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Renate Sommer, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Janusz Korwin-Mikke, Miltiadis Kyrkos, Arne Gericke, Sofia Sakorafa, Jeppe Kofod, Mark Demesmaeker și Costas Mavrides.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Jiří Pospíšil, Notis Marias, José Inácio Faria și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Johannes Hahn.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate