Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk

18. Situace ve Venezuele (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupil Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo a José Inácio Faria.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák a Eduard Kukan.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí