Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra

18. Stāvoklis Venecuēlā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2017/2834(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo un José Inácio Faria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák un Eduard Kukan.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika