Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg

18. Situația din Venezuela (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2017/2834(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A intervenit Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco Assis, Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, Cláudia Monteiro de Aguiar, Carlos Zorrinho, Renate Weber, Francisco José Millán Mon, Javi López, Nuno Melo și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, João Pimenta Lopes, Stanislav Polčák și Eduard Kukan.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate