Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 september 2017 - Straatsburg

22. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie REGI: Sławomir Kłosowski in de plaats van Edward Czesak

Commissie ITRE: Edward Czesak

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid