Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 september 2017 - Straatsburg

23. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van februari II 2017 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid