Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 12. září 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Lov velryb v Norsku (předložený návrh usnesení)
 3.Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (rozprava)
 4.Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (rozprava)
 5.Skandál s fipronilem: jak zlepšit evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (rozprava)
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Hlasování
  7.1.Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Provádění směrnice o mediaci (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Fungování franšíz v maloobchodním odvětví (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Kosmická strategie pro Evropu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.9.Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.10.Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy ***I (hlasování)
  7.11.Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I (hlasování)
  7.12.Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I (hlasování)
  7.13.Lov velryb v Norsku (hlasování)
  7.14.Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (hlasování)
  7.15.Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (rozprava)
 12.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)
 13.Situace v Severní Koreji (rozprava)
 14.Nedávný vývoj v oblasti migrace (rozprava)
 15.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 16.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 17.Vztahy mezi EU a Tureckem (rozprava)
 18.Situace ve Venezuele (rozprava)
 19.Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou (rozprava)
 20.Politické vztahy EU s Indií (krátké přednesení)
 21.Korupce a lidská práva ve třetích zemích (krátké přednesení)
 22.Členství ve výborech a delegacích
 23.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie
 Příloha 2 – Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu
Zápis (181 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (51 kb) Jmenovitá hlasování (408 kb) Příloha 1 (7 kb) Příloha 2 (1 kb) 
 
Zápis (84 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (25 kb) Jmenovitá hlasování (42 kb)    
 
Zápis (272 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (442 kb) Jmenovitá hlasování (758 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí