Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Hvalfangst i Norge (indgivne beslutningsforslag)
 3.Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (forhandling)
 4.Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (forhandling)
 5.Fipronil-skandalen: forbedring af EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Afstemningstid
  7.1.Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.2.Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.3.Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme (afstemning)
  7.4.Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.6.Gennemførelse af mæglingsdirektivet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.7.Franchiseaftaler i detailsektoren (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.8.En rumstrategi for Europa (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.9.Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.10.Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfarten og vejgodstransportsektoren ***I (afstemning)
  7.11.Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (afstemning)
  7.12.Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (afstemning)
  7.13.Hvalfangst i Norge (afstemning)
  7.14.EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)
  7.15.Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget - finansåret 2018 (forhandling)
 12.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 13.Situationen i Nordkorea (forhandling)
 14.Den aktuelle udvikling på migrationsområdet (forhandling)
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 16.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 17.Forholdet mellem Tyrkiet og EU (forhandling)
 18.Situationen i Venezuela (forhandling)
 19.EU's politiske forbindelser med Latinamerika (forhandling)
 20.EU's politiske forbindelser med Indien (kortfattet forelæggelse)
 21.Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 22.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 23.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg
 Bilag 2 - Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme
Protokol (180 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (50 kb) Afstemning ved navneopråb (408 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (1 kb) 
 
Protokol (82 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (25 kb) Afstemning ved navneopråb (42 kb)    
 
Protokol (277 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (422 kb) Afstemning ved navneopråb (688 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik