Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Hvalfangst i Norge (indgivne beslutningsforslag)
 3.Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (forhandling)
 4.Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (forhandling)
 5.Fipronil-skandalen: forbedring af EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Afstemningstid
  
7.1.Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.2.Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.3.Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme (afstemning)
  
7.4.Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.5.Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.6.Gennemførelse af mæglingsdirektivet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.7.Franchiseaftaler i detailsektoren (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.8.En rumstrategi for Europa (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.9.Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.10.Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfarten og vejgodstransportsektoren ***I (afstemning)
  
7.11.Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I (afstemning)
  
7.12.Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I (afstemning)
  
7.13.Hvalfangst i Norge (afstemning)
  
7.14.EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (afstemning)
  
7.15.Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget - finansåret 2018 (forhandling)
 12.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 13.Situationen i Nordkorea (forhandling)
 14.Den aktuelle udvikling på migrationsområdet (forhandling)
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 16.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 17.Forholdet mellem Tyrkiet og EU (forhandling)
 18.Situationen i Venezuela (forhandling)
 19.EU's politiske forbindelser med Latinamerika (forhandling)
 20.EU's politiske forbindelser med Indien (kortfattet forelæggelse)
 21.Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 22.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 23.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Forslag til afgørelse i medfør af forretningsordenens artikel 120 om forslag til indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg
 Bilag 2 - Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme
Protokol (180 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (50 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (408 kb) Bilag 1 (7 kb) Bilag 2 (1 kb) 
 
Protokol (82 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (25 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (42 kb)    
 
Protokol (277 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (422 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (688 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik