Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Vaalapüük Norras (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Internetiühenduse edendamine maapiirkondades ***I (arutelu)
 4.Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I (arutelu)
 5.Fiproniiliskandaal: kuidas parandada ELi toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi (arutelu)
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Hääletused
  
7.1.Marie-Christine Boutonnet' puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.2.Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)
  
7.4.ELi ja Islandi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.ELi ja Islandi vaheline lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.Vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.7.Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.8.Euroopa kosmosestrateegia (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.9.Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.10.Siseveeteede ja autovedude sektorit käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I (hääletus)
  
7.11.Internetiühenduse edendamine maapiirkondades ***I (hääletus)
  
7.12.Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I (hääletus)
  
7.13.Vaalapüük Norras (hääletus)
  
7.14.ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (hääletus)
  
7.15.Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Nõukogu esitab oma seisukoha üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2018 (arutelu)
 12.Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 13.Olukord Põhja-Koreas (arutelu)
 14.Hiljutised muutused rände vallas (arutelu)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 16.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 17.Türgi-ELi suhted (arutelu)
 18.Olukord Venezuelas (arutelu)
 19.ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (arutelu)
 20.ELi poliitilised suhted Indiaga (lühiettekanne)
 21.Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (lühiettekanne)
 22.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 23.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks
 2. Lisa - Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis
Protokoll (178 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (50 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (408 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (1 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (25 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (41 kb)    
 
Protokoll (267 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (418 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (689 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika