Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Norjan valaanpyynti (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I (keskustelu)
 4.Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I (keskustelu)
 5.Fiproniili-skandaali: elintarvikkeita ja rehuja koskevan EU:n nopean hälytysjärjestelmän parantaminen (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Äänestykset
  
7.1.Marie-Christine Boutonnet'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.2.Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.3.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano (äänestys)
  
7.4.EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.5.EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.6.Sovitteludirektiivin täytäntöönpano (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.7.Franchise-toiminta vähittäisalalla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.8.Euroopan avaruusstrategia (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.9.Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.10.Sisävesiliikenteen ja maanteiden tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen ***I (äänestys)
  
7.11.Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I (äänestys)
  
7.12.Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I (äänestys)
  
7.13.Norjan valaanpyynti (äänestys)
  
7.14.Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta (äänestys)
  
7.15.Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2018 (keskustelu)
 12.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 13.Pohjois-Korean tilanne (keskustelu)
 14.Muuttoliikkeen viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 16.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 17.Turkin ja EU:n suhde (keskustelu)
 18.Venezuelan tilanne (keskustelu)
 19.EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan (keskustelu)
 20.EU:n poliittiset suhteet Intiaan (lyhyt esittely)
 21.Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa (lyhyt esittely)
 22.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 23.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan
 Liite 2 - Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano
Pöytäkirja (184 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (50 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (408 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (1 kb) 
 
Pöytäkirja (83 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (26 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (44 kb)    
 
Pöytäkirja (272 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (416 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (688 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö