Prethodno 
 Sljedeće 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Utorak, 12. rujna 2017. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Lov na kitove u Norveškoj (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama ***I (rasprava)
 4.Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom ***I (rasprava)
 5.Skandal s fipronilom: kako poboljšati EU-ov sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (rasprava)
 6.Izjava Predsjedništva
 7.Glasovanje
  
7.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma (glasovanje)
  
7.4.Sporazum između EU-a i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Sporazum između EU-a i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Provedba Direktive o mirenju (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Funkcioniranje franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Svemirska strategija za Europu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Stavljanje izvan snage zastarjelih uredbi o sektoru prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima i sektoru cestovnog prijevoza tereta ***I (glasovanje)
  
7.11.Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama ***I (glasovanje)
  
7.12.Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom ***I (glasovanje)
  
7.13.Lov na kitove u Norveškoj (glasovanje)
  
7.14.Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (glasovanje)
  
7.15.Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Predstavljanje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna za financijsku godinu 2018. (rasprava)
 12.Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (rasprava)
 13.Stanje u Sjevernoj Koreji (rasprava)
 14.Nedavna zbivanja u području migracija (rasprava)
 15.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 16.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 17.Odnosi Turske i EU-a (rasprava)
 18.Stanje u Venezueli (rasprava)
 19.Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom (rasprava)
 20.Politički odnosi EU-a s Indijom (kratko predstavljanje)
 21.Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama (kratko predstavljanje)
 22.Sastav odbora i izaslanstava
 23.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a
 Prilog 2 - Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma
Zapisnik (183 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (50 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (408 kb) Prilog 1 (7 kb) Prilog 2 (1 kb) 
 
Zapisnik (83 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (25 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (43 kb)    
 
Zapisnik (272 kb) Popis nazočnih (63 kb) Rezultati glasovanja (422 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (688 kb)    
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti