Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 12., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Bálnavadászat Norvégiában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I (vita)
 4.A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ***I (vita)
 5.A fipronil-botrány: az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer javításának lehetőségei (vita)
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Szavazások órája
  
7.1.Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.2.Simon Busutti kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.3.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele (szavazás)
  
7.4.A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.5.A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.6.A közvetítési irányelv végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.7.A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.8.Európai űrstratégia (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.9.Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.10.A belvízi hajózási és a közúti árufuvarozási ágazattal kapcsolatos elavult rendeletek hatályon kívül helyezése ***I (szavazás)
  
7.11.Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I (szavazás)
  
7.12.A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ***I (szavazás)
  
7.13.Bálnavadászat Norvégiában (szavazás)
  
7.14.Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása (szavazás)
  
7.15.A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A Tanács ismertetője az általános költségvetés-tervezetről szóló álláspontjáról – 2018-as pénzügyi év (vita)
 12.Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (vita)
 13.Az észak-koreai helyzet (vita)
 14.Közelmúltbeli migrációs fejlemények (vita)
 15.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 16.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 17.Törökország–EU-kapcsolat (vita)
 18.A venezuelai helyzet (vita)
 19.Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (vita)
 20.Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (rövid ismertetés)
 21.Korrupció és emberi jogok a harmadik országokban (rövid ismertetés)
 22.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 23.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Simon Busutti kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe
 2. melléklet – A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele
Jegyzőkönyv (185 kb) Jelenléti ív (64 kb) A szavazások eredménye (51 kb) Név szerinti szavazás eredménye (408 kb) 1. melléklet (7 kb) 2. melléklet (1 kb) 
 
Jegyzőkönyv (83 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (25 kb) Név szerinti szavazás eredménye (43 kb)    
 
Jegyzőkönyv (279 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredménye (428 kb) Név szerinti szavazás eredménye (690 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat