Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2017 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Banginių medžioklė Norvegijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas ***I (diskusijos)
 4.Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I (diskusijos)
 5.Fipronilo skandalas: kaip pagerinti ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (diskusijos)
 6.Pirmininko pareiškimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Prašymas atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis (balsavimas)
  
7.4.ES ir Islandijos susitarimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Mediacijos direktyvos įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.7.Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.8.Europos kosmoso strategija (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.9.Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.10.Nebeaktualių reglamentų, susijusių su vidaus vandens transporto ir krovinių vežimo kelių transportu sektoriais, panaikinimas ***I (balsavimas)
  
7.11.Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas ***I (balsavimas)
  
7.12.Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės ***I (balsavimas)
  
7.13.Banginių medžioklė Norvegijoje (balsavimas)
  
7.14.ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (balsavimas)
  
7.15.Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Tarybos pozicijos dėl 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)
 12.Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)
 13.Padėtis Šiaurės Korėjoje (diskusijos)
 14.Pastarojo meto įvykiai migracijos srityje (diskusijos)
 15.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 16.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 17.Turkijos ir ES santykiai (diskusijos)
 18.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 19.ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika (diskusijos)
 20.ES politiniai santykiai su Indija (trumpas pristatymas)
 21.Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse (trumpas pristatymas)
 22.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 23.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį
 2 priedas. Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis
Protokolas (179 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (51 kb) Vardinis balsavimas (408 kb) 1 Priedas (7 kb) 2 Priedas (1 kb) 
 
Protokolas (84 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (24 kb) Vardinis balsavimas (44 kb)    
 
Protokolas (277 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (423 kb) Vardinis balsavimas (850 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika