Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 12 września 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Polowania na wieloryby w Norwegii (złożone projekty rezolucji)
 3.Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (debata)
 4.Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (debata)
 5.Skandal związany z fipronilem: jak ulepszyć unijny system szybkiego ostrzegania o żywności i paszach (debata)
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu (głosowanie)
  7.4.Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.7.Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.8.Strategia kosmiczna dla Europy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.9.Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.10.Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I (głosowanie)
  7.11.Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I (głosowanie)
  7.12.Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  7.13.Polowania na wieloryby w Norwegii (głosowanie)
  7.14.Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (głosowanie)
  7.15.Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018 (debata)
 12.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)
 13.Sytuacja w Korei Północnej (debata)
 14.Rozwój sytuacji w kwestii migracji (debata)
 15.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 16.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 17.Stosunki Turcja-UE (debata)
 18.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 19.Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską (debata)
 20.Stosunki polityczne UE z Indiami (krótka prezentacja)
 21.Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich (krótka prezentacja)
 22.Skład komisji i delegacji
 23.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE
 Załącznik 2 - Skład imienny komisji specjalnej ds. terroryzmu
Protokół (181 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (50 kb) Głosowanie imienne (408 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (1 kb) 
 
Protokół (84 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (25 kb) Głosowanie imienne (42 kb)    
 
Protokół (280 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (431 kb) Głosowanie imienne (689 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności