Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 12 septembrie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Vânătoarea de balene în Norvegia (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I (dezbatere)
 4.Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I (dezbatere)
 5.Scandalul fipronilului: modalități de îmbunătățire a sistemului UE de alertă rapidă pentru alimente și furaje (dezbatere)
 6.Declarația Președintelui
 7.Votare
  
7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Componența nominală a Comisiei speciale privind terorismul (vot)
  
7.4.Acordul UE-Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Acordul UE-Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Punerea în aplicare a Directivei privind medierea (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.7.Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.8.O strategie spațială pentru Europa (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.9.Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.10.Abrogarea unor regulamente caduce referitoare la căile navigabile interioare și la transportul rutier de mărfuri ***I (vot)
  
7.11.Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ***I (vot)
  
7.12.Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale ***I (vot)
  
7.13.Vânătoarea de balene în Norvegia (vot)
  
7.14.Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (vot)
  
7.15.Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2018 (dezbatere)
 12.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)
 13.Situația din Coreea de Nord (dezbatere)
 14.Evenimente recente din domeniul migrației (dezbatere)
 15.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 16.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 17.Relația Turcia-UE (dezbatere)
 18.Situația din Venezuela (dezbatere)
 19.Relațiile politice ale UE cu America Latină (dezbatere)
 20.Relațiile politice ale UE cu India (prezentare succintă)
 21.Corupția și drepturile omului în țările terțe (prezentare succintă)
 22.Componența comisiilor și delegațiilor
 23.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE
 Anexa 2 - Componența nominală a Comisiei speciale pentru combaterea terorismului
Proces-verbal (187 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (50 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (408 kb) Anexa 1 (7 kb) Anexa 2 (1 kb) 
 
Proces-verbal (83 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (24 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (43 kb)    
 
Proces-verbal (279 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (417 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (744 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate