Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 12. septembra 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Lov veľrýb v Nórsku (predložené návrhy uznesení)
 3.Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách ***I (rozprava)
 4.Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu ***I (rozprava)
 5.Škandál týkajúci sa fipronilu: ako zlepšiť systém rýchleho varovania EÚ pre potraviny a krmivá (rozprava)
 6.Vyhlásenie Predsedníctva
 7.Hlasovanie
  
7.1.Žiadosť o zbavenie imunity Marie-Christine Boutonnetovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  
7.4.Dohoda medzi EÚ a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Dohoda medzi EÚ a Islandom týkajúca sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Vykonávanie smernice o mediácii (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Zrušenie zastaraných nariadení týkajúcich sa odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a cestnej nákladnej dopravy ***I (hlasovanie)
  
7.11.Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách ***I (hlasovanie)
  
7.12.Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu ***I (hlasovanie)
  
7.13.Lov veľrýb v Nórsku (hlasovanie)
  
7.14.Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (hlasovanie)
  
7.15.Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Výklad Rady týkajúci sa jej pozície k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2018 (rozprava)
 12.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)
 13.Situácia v Severnej Kórei (rozprava)
 14.Aktuálny vývoj v oblasti migrácie (rozprava)
 15.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 16.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 17.Vzťah Turecko – EÚ (rozprava)
 18.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 19.Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (rozprava)
 20.Politické vzťahy EÚ s Indiou (stručná prezentácia)
 21.Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (stručná prezentácia)
 22.Zloženie výborov a delegácií
 23.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ
 Príloha 2 - Menovité zloženie Osobitného výboru pre terorizmus
Zápisnica (179 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (50 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (408 kb) Príloha 1 (7 kb) Príloha 2 (1 kb) 
 
Zápisnica (84 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (25 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (43 kb)    
 
Zápisnica (278 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (430 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (691 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia