Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 12. september 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Kitolov na Norveškem (vloženi predlogi resolucij)
 3.Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I (razprava)
 4.Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I (razprava)
 5.Škandal s fipronilom: kako izboljšati sistem hitrega obveščanja EU za živila in krmo (razprava)
 6.Izjava predsedujočega
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Zahteva za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)
  
7.4.Sporazum med EU in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Sporazum med EU in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Izvajanje direktive o mediaciji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.8.Vesoljska strategija za Evropo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.9.Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.10.Razveljavitev zastarelih uredb v zvezi s sektorji prevoza po celinskih plovnih poteh in cestnega prevoza blaga ***I (glasovanje)
  
7.11.Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I (glasovanje)
  
7.12.Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I (glasovanje)
  
7.13.Kitolov na Norveškem (glasovanje)
  
7.14.Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (glasovanje)
  
7.15.Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2018 (razprava)
 12.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (razprava)
 13.Razmere v Severni Koreji (razprava)
 14.Najnovejši razvoj dogodkov na področju migracij (razprava)
 15.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 16.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 17.Odnosi med Turčijo in EU (razprava)
 18.Razmere v Venezueli (razprava)
 19.Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko (razprava)
 20.Politični odnosi EU z Indijo (kratka predstavitev)
 21.Korupcija in človekove pravice v tretjih državah (kratka predstavitev)
 22.Sestava odborov in delegacij
 23.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU
 Priloga 2 - Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu
Zapisnik (179 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (50 kb) Izid poimenskega glasovanja (408 kb) Priloga 1 (7 kb) Priloga 2 (1 kb) 
 
Zapisnik (83 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (25 kb) Izid poimenskega glasovanja (42 kb)    
 
Zapisnik (268 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (418 kb) Izid poimenskega glasovanja (687 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov