Показалец 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол - Резултати от гласувания
PDF 445kWORD 26k
Вторник, 12 септември 2017 г. - Страсбург
 Значения на съкращенията и символите

 1. Искане за снемане на имунитета на Мари-Кристин Бутоне

 2. Назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от ДФЕС

 3. Поименен състав на специалната комисия относно тероризма

 4. Споразумение между Европейския съюз и Исландия относно закрилата на географските означения на селскостопански продукти и храни ***

 5. Споразумение между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти ***

 6. Изпълнение на Директивата за медиацията

 7. Функционирането на франчайзинга в сектора на търговията на дребно

 8. Космическа стратегия за Европа

 9. Академичното продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене през целия живот

 10. Отмяна на остаряло законодателство по отношение на секторите на вътрешните водни пътища и автомобилните превози на товари ***I

 11. Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности ***I

 12. Мерки за гарантиране на сигурността на доставките на газ ***I

 13. Китолов в Норвегия

 14. Присъединяване на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 15. Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност
Правна информация - Политика за поверителност