Indeks 
Protokol
PDF 422kWORD 25k
Tirsdag den 12. september 2017 - Strasbourg
Afstemningsresultater

 Tegnforklaring

 1. Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet 

Betænkning: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemning+

 2. Indstilling af Simon Busuttil til at være medlem af det i artikel 255 i TEUF nævnte udvalg 

Forslag til afgørelse: B8-0503/2017 (Hemmelig afstemning – jf. forretningsordenens artikel 180 a, stk. 1)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: Simon Busuttils kandidaturSEC+556, 82, 35

 3. Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme 

Sammensætning af det særlige udvalg om terrorisme

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Godkendelse uden afstemning

 4. Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *** 

Henstilling: David Borrelli (A8-0254/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: godkendelseAN+665, 7, 18

 5. Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter *** 

Henstilling: David Borrelli (A8-0256/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: godkendelseAN+637, 8, 46

 6. Gennemførelse af mæglingsdirektivet 

Betænkning: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+606, 30, 54

 7. Franchiseaftaler i detailsektoren 

Betænkning: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+617, 31, 43

 8. En rumstrategi for Europa 

Betænkning: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+609, 66, 16

 9. Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring 

Betænkning: Milan Zver (A8-0252/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+577, 54, 59

 10. Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfarten og vejgodstransportsektoren ***I 

Betænkning: Karima Delli (A8-0228/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale3kor.udv.AN+683, 3, 2

 11. Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I 

Betænkning: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale30kor.udv.AN+582, 98, 9
Fælles erklæring29kor.udv.+

 12. Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I 

Betænkning: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale179kor.udv.AN+567, 101, 23
Kommissionens erklæring178kor.udv.+

 13. Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning: B8-0499/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11ENF-
§originaltekstvs+
§ 22ENF-
§originaltekstvs+
§ 39PPEVE-231, 427, 17
3ENF-
§ 710PPE-
§ 84ENF-
§originaltekstdiv
1+
2+
§ I5PPE-
§ N6PPE-
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)+
Anmodning om særskilt afstemning
PPE§§ 1, 2
Anmodning om opdelt afstemning
GUE/NGL
§ 8
1.del:teksten uden ordene: "Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og Rådet til at gøre brug af bilaterale og multilaterale kanaler til at opfordre"
2.del:disse ord
Diverse
Ændringsforslag 7 og 8 var taget tilbage.

 14. EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet 

Interimsbetænkning: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy og Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
§ 4§originaltekstdiv
1/VE+454, 163, 45
2/VE+402, 221, 37
3+
§ 9 k)§originaltekstdiv
1+
2+
§ 9 m)§originaltekstdiv
1+
2+
§ 13§originaltekstdiv
1+
2+
§ 15§originaltekstvs/VE+339, 307, 25
§ I§originaltekstdiv
1+
2+
§ R§originaltekstvs+
§ AA§originaltekstdiv
1+
2/VE+384, 276, 8
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+489, 114, 69
Anmodning om særskilt afstemning
PPE§ R, § 15
Anmodning om opdelt afstemning
PPE
§ I
1.del:teksten uden ordene: "og LGBTI-personer"
2.del:disse ord
§ AA
1.del:teksten uden ordene: "og foranstaltninger til at lette ofrenes adgang til boliger og beskæftigelse,"
2.del:disse ord
§ 4
1.del:teksten uden ordene: "herunder sikker og lovlig abort" og "og sikker og lovlig abort"
2.del:"herunder sikker og lovlig abort"
3.del:"og sikker og lovlig abort"
§ 9 k)
1.del:teksten uden ordene: "som f.eks. kvinder med handicap, kvindelige flygtninge, børneofre, gravide kvinder, LBTI-kvinder og kvinder med yderligere støttebehov"
2.del:disse ord
§ 9 m)
1.del:teksten uden ordene: "seksual- og samlivsundervisning"
2.del:disse ord
§ 13
1.del:"opfordrer Kommissionen til at revidere den gældende EU-rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen"
2.del:"for at medtage sexisme, hadforbrydelser og tilskyndelse til had på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønskarakteristika"

 15. Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder 

Betænkning: Maria Arena (A8-0269/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
§ 46§originaltekstdiv
1/VE+159, 322, 188
2+
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+497, 124, 56
Anmodning om opdelt afstemning
medlemmer
§ 46
1.del:"advarer om de negative konsekvenser af en udvidelse af handelen og liberaliseringen for beskæftigelseskvaliteten og i form af en øget risiko for menneskehandel;"
2.del:"understreger, at kvinder som regel er dem, der rammes hårdest, og at handel med kvindelige arbejdstagere meget ofte foregår sideløbende med sexrelateret handel med kvinder og drab på kvinder og piger;"
Diverse
I punkt 21 skal “ISO 2600” læses som følger: “ISO 26000”.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik