Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 454kWORD 29k
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet

 2. Διορισμός του Simon Busuttil ως μέλους της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 255 ΣΛΕΕ

 3. Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

 4. Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ***

 5. Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα ***

 6. Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση

 7. Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου

 8. Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

 9. Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση

 10. Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ***I

 11. Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες ***I

 12. Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο ***I

 13. Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία

 14. Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

 15. Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου