Märksõnaregister 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll - Hääletuste tulemused
PDF 418kWORD 25k
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg
 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Marie-Christine Boutonnet' puutumatuse äravõtmise taotlus

 2. Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks

 3. Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis

 4. ELi ja Islandi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping ***

 5. ELi ja Islandi vaheline lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitlev leping ***

 6. Vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine

 7. Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris

 8. Euroopa kosmosestrateegia

 9. Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa

 10. Siseveeteede ja autovedude sektorit käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I

 11. Internetiühenduse edendamine maapiirkondades ***I

 12. Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I

 13. Vaalapüük Norras

 14. ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga

 15. Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele
Õigusteave - Privaatsuspoliitika