Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 416kWORD 26k
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg
 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Marie-Christine Boutonnet'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

 2. Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan

 3. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano

 4. EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus ***

 5. EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa ***

 6. Sovitteludirektiivin täytäntöönpano

 7. Franchise-toiminta vähittäisalalla

 8. Euroopan avaruusstrategia

 9. Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa

 10. Sisävesiliikenteen ja maanteiden tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen ***I

 11. Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I

 12. Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I

 13. Norjan valaanpyynti

 14. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta

 15. Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö