Indeks 
Zapisnik
PDF 422kWORD 25k
Utorak, 12. rujna 2017. - Strasbourg
Rezultati glasovanja

 Značenje kratica i simbola

 1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet 

Izvješće: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanje+

 2. Imenovanje Simona Busuttila za člana odbora osnovanog u skladu s člankom 255. UFEU-a 

Prijedlog odluke: B8-0503/2017 (tajno glasovanje (članak 180.a stavak 1. Poslovnika))

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: imenovanje Simona BusuttilaSEC+556, 82, 35

 3. Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma 

Poimenični sastav Posebnog odbora za borbu protiv terorizma

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Odobrenje bez glasovanja

 4. Sporazum između EU-a i Islanda o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda *** 

Preporuka: David Borrelli (A8-0254/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: odobrenjeAN+665, 7, 18

 5. Sporazum između EU-a i Islanda o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode *** 

Preporuka: David Borrelli (A8-0256/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: odobrenjeAN+637, 8, 46

 6. Provedba Direktive o mirenju 

Izvješće: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanjeAN+606, 30, 54

 7. Funkcioniranje franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru 

Izvješće: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanjeAN+617, 31, 43

 8. Svemirska strategija za Europu 

Izvješće: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanjeAN+609, 66, 16

 9. Daljnje akademsko obrazovanje i obrazovanje na daljinu kao dio europske strategije cjeloživotnog učenja 

Izvješće: Milan Zver (A8-0252/2017)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanjeAN+577, 54, 59

 10. Stavljanje izvan snage zastarjelih uredbi o sektoru prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima i sektoru cestovnog prijevoza tereta ***I 

Izvješće: Karima Delli (A8-0228/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Privremeni sporazum
Privremeni sporazum3odborAN+683, 3, 2

 11. Promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama ***I 

Izvješće: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Privremeni sporazum
Privremeni sporazum30odborAN+582, 98, 9
Zajednička izjava29odbor+

 12. Mjere zaštite sigurnosti opskrbe plinom ***I 

Izvješće: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Privremeni sporazum
Privremeni sporazum179odborAN+567, 101, 23
Izjava Komisije178odbor+

 13. Lov na kitove u Norveškoj 

Prijedlog rezolucije: B8-0499/2017

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 11ENF-
§originalni tekstvs+
§ 22ENF-
§originalni tekstvs+
§ 39PPEVE-231, 427, 17
3ENF-
§ 710PPE-
§ 84ENF-
§originalni tekstdiv
1+
2+
Uvodna izjava I5PPE-
Uvodna izjava N6PPE-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
PPE:§§ 1, 2
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL:
§ 8
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „Komisiju, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i Vijeće da iskoriste bilateralne i multilateralne kanale kako bi potaknuli”
2.diote riječi
Razno
Amandmani 7 i 8 su povučeni.

 14. Pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 

Privremeno izvješće: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 4§originalni tekstdiv
1/VE+454, 163, 45
2/VE+402, 221, 37
3+
§ 9 (k)§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 9 (m)§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 13§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 15§originalni tekstvs/VE+339, 307, 25
Uvodna izjava I§originalni tekstdiv
1+
2+
Uvodna izjava R§originalni tekstvs+
Uvodna izjava AA§originalni tekstdiv
1+
2/VE+384, 276, 8
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+489, 114, 69
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
PPE:uvodna izjava R, § 15
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
PPE:
uvodna izjava I
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „te LGBTI osoba”
2.diote riječi
Uvodna izjava AA
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „i mjera kojima bi se žrtvama olakšao pristup smještaju i zapošljavanju,”
2.diote riječi
§ 4
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „uključujući siguran i zakonit pobačaj” i „te siguran i zakonit pobačaj”
2.dio„uključujući siguran i zakonit pobačaj”
3.dio„te siguran i zakonit pobačaj”
§ 9 (k)
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „kao što su žene s invaliditetom, žene izbjeglice, žrtve dječje dobi, trudnice, žene iz skupine LGBTI i osobe kojima je potrebna dodatna pomoć”
2.diote riječi
§ 9 (m)
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „obrazovanje u području spola i odnosa”
2.diote riječi
§ 13
1.dio„poziva Komisiju da revidira Okvirnu odluku EU-a o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima koja je trenutačno na snazi”
2.dio„na način da u nju uključe seksizam, kaznena djela motivirana predrasudama i poticanje na mržnju na temelju seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih obilježja”

 15. Utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance 

Izvješće: Maria Arena (A8-0269/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 46§originalni tekstdiv
1/VE+159, 322, 188
2+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+497, 124, 56
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
zastupnici
§ 46
1.dio„upozorava na negativne učinke širenja i liberalizacije trgovine na kvalitetu zapošljavanja, kao i na rizik od povećanja krijumčarenja radne snage;”
2.dio„ističe da žene često najviše trpe i da je vrlo često u njihovu slučaju trgovanje ljudima povezano sa seksualnim iskorištavanjem i femicidom;”
Razno
U stavku 21. „ISO 2600” treba glasiti: „ISO 26000”.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti