Index 
Jegyzőkönyv
PDF 428kWORD 25k
2017. szeptember 12., Kedd - Strasbourg
A szavazások eredményei

 Rövidítések és jelek magyarázata

 1. Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem 

Jelentés: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazás+

 2. Simon Busuttinak az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe történő kinevezése 

Határozatra irányuló javaslat B8-0503/2017 (Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 180a. cikkének (1) bekezdése))

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
szavazás: Simon Busuttil jelöltségeTITK.+556, 82, 35

 3. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele 

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Jóváhagyás szavazás nélkül

 4. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** 

Ajánlás: David Borrelli (A8-0254/2017)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
szavazás: egyetértésNSz+665, 7, 18

 5. A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, EU–Izland közötti megállapodás *** 

Ajánlás: David Borrelli (A8-0256/2017)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
szavazás: egyetértésNSz+637, 8, 46

 6. A közvetítési irányelv végrehajtása 

Jelentés: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+606, 30, 54

 7. A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban 

Jelentés: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+617, 31, 43

 8. Európai űrstratégia 

Jelentés: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+609, 66, 16

 9. Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként 

Jelentés: Milan Zver (A8-0252/2017)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+577, 54, 59

 10. A belvízi hajózási és a közúti árufuvarozási ágazattal kapcsolatos elavult rendeletek hatályon kívül helyezése ***I 

Jelentés: Karima Delli (A8-0228/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás3bizottságNSz+683, 3, 2

 11. Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása ***I 

Jelentés: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás30bizottságNSz+582, 98, 9
Közös nyilatkozat29bizottság+

 12. A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések ***I 

Jelentés: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás179bizottságNSz+567, 101, 23
A Bizottsági nyilatkozata178bizottság+

 13. Bálnavadászat Norvégiában 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0499/2017

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány B8-0499/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
1.bek.1ENF-
bek.eredeti szövegkül.+
2.bek.2ENF-
bek.eredeti szövegkül.+
3.bek.9PPEESz-231, 427, 17
3ENF-
7.bek.10PPE-
8.bek.4ENF-
bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
I.preb.5PPE-
N.preb.6PPE-
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:1., 2. bek.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:
8.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „a Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ-t) és a Tanácsot, hogy két- és többoldalú csatornáik felhasználásával gyakoroljon nyomást”
2.résza fenti szövegrész
Egyéb
A 7. és 8. módosítást visszavonták.

 14. Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása 

Időközi jelentés: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy és Anna Maria Corazza Bildt (A8-0266/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
4.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/ESz+454, 163, 45
2/ESz+402, 221, 37
3+
9.bek. k) pontbek.eredeti szövegrész.
1+
2+
9.bek. m) pontbek.eredeti szövegrész.
1+
2+
13.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
15.bek.bek.eredeti szövegkül/ESz+339, 307, 25
I.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
R.preb.bek.eredeti szövegkül.+
AA.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/ESz+384, 276, 8
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+489, 114, 69
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:R.preb., 15. bek.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
I.preb.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „és az LMBTI-személyek”
2.résza fenti szövegrész
AA.preb.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „valamint az áldozatok lakhatáshoz és munkahelyhez jutását elősegítő intézkedéseket”
2.résza fenti szövegrész
4.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „köztük a biztonságos és legális abortusz” és „a biztonságos és legális abortusz”
2.rész„köztük a biztonságos és legális abortusz”
3.rész„a biztonságos és legális abortusz”
9.bek. k) pont
1.részA teljes szöveg, kivéve: „mint például a fogyatékossággal élő nők, a női menekültek, a gyermek áldozatok, a várandós nők, az LBTI-nők, valamint a további támogatásra szorulók”
2.résza fenti szövegrész
9.bek. m) pont
1.részA teljes szöveg, kivéve: „a szexuális és kapcsolati oktatásra”
2.résza fenti szövegrész
13.bek.
1.rész„felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló jelenleg hatályos uniós kerethatározatot,”
2.rész„annak érdekében, hogy az a szexizmust, az előítéletes bűncselekményeket, valamint a szexuális irányultságon, a nemi identitáson és a nemi jellemzőkön alapuló gyűlöletre való uszítást is magában foglalja;”

 15. A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra 

Jelentés: Maria Arena (A8-0269/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
46.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/ESz+159, 322, 188
2+
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+497, 124, 56
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
képviselők
46.bek.
1.rész„figyelmeztet a kereskedelem bővítése és liberalizációja által a foglalkoztatás minőségére kifejtett kedvezőtlen hatásokra, valamint a növekvő munkaerő-kereskedelem jelentette kockázatokra;”
2.rész„kiemeli, hogy ez jellemzően a nőket érinti a legsúlyosabban, és igen gyakran a nők esetében a munkaerő-kereskedelem a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott nőkereskedelemmel és nőgyilkosságokkal jár együtt;”
Egyéb
A (21) bekezdésben az „ISO 2600” helyesen a következő: „ISO 26000”
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat